Праг на интериорна врата

Предимства и недостатъци при монтирането на праг за вътрешна врата

Пространството между пода и вратата е мястото, през което топлината излиза от стаята, външни звуци проникват вътре. Този вид проблем може да бъде решен чрез поставяне на праг. Въпреки това, наличието на такъв елемент има както предимства, така и някои недостатъци. За да се сведе до минимум вероятността от възможни неудобства, се препоръчва да се вземат предвид някои важни моменти.

Кога се препоръчва оборудването на вратата с праг

Целесъобразно е да се определи праг в следните случаи:

  1. Когато е необходимо да се подобрят звукоизолационните качества на конструкцията на вратата;
  2. Да се задържи топлината в стаята;
  3. Има разлика във височините на пода в съседни стаи.

Предимства на праговете

  1. Прагът на интериорната врата и  качеството на звуко- и топлоизолация са тясно свързани фактори. Отсъствието на „пролука” под вратата е в същото време пречка за „изтичане” на топъл въздух и пречка за проникване на външен шум към стаята.
  2. По правило праг на помещение баня е почти задължително да има, за да предпазва евентуално изтичане на вода извън помещението. Също така е важно тук да се фиксира уплътнение по целия периметър на „вдлъбнатия” праг.
  3. Прагът на вратата между помещенията обикновено е 20-30 милиметра над нивото на пода. Това визуално скрива факта, че подовете в съседните стаи са на различни нива. Освен това, елементът под формата на праг прави прехода между покритията по-хармоничен.

Недостатъци на праговете

Има два относителни недостатъка. До известна степен това са:

  1. Не е съвсем удобно тяхното наличие;
  2. Естетически може да изглежда грозно.

Що се отнася до някои неудобства, ако не е трудно за възрастен човек да стъпи над всеки участък с наличен праг, то този елемент може да носи сериозна опасност за малките деца. Придвижвайки се из апартамента, бебето може да се препъне, което да доведе до падане и нараняване.

Праговете и естетиката

Ако такъв елемент може да скрие разликата във височината на подовете, тогава високият праг добавя красота, но не винаги. В допълнение, много зависи от качеството на материала, от който се прави: появата на драскотини с течение на времето, събира се прах между наранената повърхност или мръсотия, което е напълно непривлекателно.

Автоматичен праг

Това е скрит праг, вграден в крилото на интериорната врата.

Автоматичен праг

Най-добрият вариант, в който се обединява всички положителни качества при наличието му. Представлява уплътнение, което е вградено по дължина на самото крило и по този начин уплътнява разстоянието между самото крило и пода. При отваряне на вратата пода е равен и по този начин се създава плавен преход между помещенията.

Структурно автоматичният праг е уплътнителна вложка в долната част на крилото на вратата. Уплътнението леко лежи върху пода и по този начин затваря разстоянието.

Заключението в този случай е съвсем логично: чрез монтиране на автоматичния праг за интериорната врата можете да получите гладка повърхност без изпъкнали елементи и успоредно да осигурите необходимото ниво на топло- и звукоизолация в къщата, апартамента, офиса.

Comments for this post are closed.