Праг на интериорна врата

Предимства и недостатъци при монтирането на праг за вътрешна врата

Пространството между пода и вратата е мястото, през което топлината излиза от стаята, а външни звуци проникват вътре. Този вид проблем може да бъде решен, чрез поставяне на праг. Въпреки това, наличието на такъв елемент има, както предимства, така и някои недостатъци. За да се сведе до минимум вероятността от възможни неудобства, се препоръчва да се вземат предвид някои важни моменти. Неслучайно в комплекта на интериорните врати, при покупка, по-скоро, прагове липсват, за да може потребителят сам да реши, дали има нужда от него.

Кога се препоръчва оборудването на вратата с праг

Целесъобразно е да се определи праг в следните случаи:

  1. Когато е необходимо да се подобрят звукоизолационните качества на конструкцията на вратата;
  2. Да се задържи топлината в стаята;
  3. Има разлика във височините на пода в съседни стаи.

Предимства на праговете

  1. Прагът на интериорната врата и  качеството на звуко- и топлоизолация са тясно свързани фактори. Отсъствието на „пролука” под вратата е в същото време пречка за „изтичане” на топъл въздух и пречка за проникване на външен шум към стаята.
  2. По правило праг на помещение – баня, е почти задължително да има, за да предпазва евентуално изтичане на вода извън помещението. Също така е важно тук да се фиксира уплътнение по целия периметър на „вдлъбнатия” праг.
  3. Прагът на вратата между помещенията обикновено е 20-30 мм над нивото на пода. Това визуално скрива факта, че подовете в съседните стаи са на различни нива. Освен това, елементът под формата на праг прави прехода между покритията по-хармоничен.

Недостатъци на праговете

Има два относителни недостатъка. До известна степен това са:

  1. Не е съвсем удобно тяхното наличие;
  2. Естетически може да изглежда грозно.

Що се отнася до някои неудобства, ако не е трудно за възрастен човек да стъпи над всеки участък с наличен праг, то този елемент може да носи сериозна опасност за малките деца. Придвижвайки се из апартамента, бебето може да се препъне, което да доведе до падане и нараняване.

Праговете и естетиката

Ако такъв елемент може да скрие разликата във височината на подовете, тогава високият праг добавя красота, но не винаги. В допълнение, много зависи от качеството на материала, от който се прави: появата на драскотини с течение на времето, събира се прах между наранената повърхност или мръсотия, което е напълно непривлекателно.

Автоматичен праг

Това е скрит праг, вграден в крилото на интериорната врата.

Автоматичен праг

Най-добрият вариант, в който се обединява всички положителни качества при наличието му. Представлява уплътнение, което е вградено по дължина на самото крило и по този начин уплътнява разстоянието между самото крило и пода. При отваряне на вратата, подът е равен и по този начин се създава плавен преход между помещенията.

Структурно автоматичният праг е уплътнителна вложка в долната част на крилото на вратата. Уплътнението леко лежи върху пода и по този начин затваря разстоянието.

Заключението в този случай е съвсем логично: чрез монтиране на автоматичния праг за интериорната врата можете да получите гладка повърхност без изпъкнали елементи и успоредно да осигурите необходимото ниво на топло- и звукоизолация в къщата, апартамента, офиса.

Comments for this post are closed.